Jihomoravský
krajský svaz házené

12.1.2018 otevřeno: 460 x

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE „C“ VE ZLÍNĚ

1. fáze školení proběhne ve dnech 19. - 21.1.2018

2. fáze školení proběhne ve dnech 02. - 04.2.2018

3. fáze školení - závěrečné zkoušky - termín bude stanoven po vzájemné dohodě po

    skončení 2. fáze školení

 

Teoretická i praktická výuka bude probíhat v prostorách gymnázia TGM Zlín

(náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín)

 

Cena školení je stanovena takto:

- pro účastníky z klubů Zlínského krajského svazu házené 1.000,- Kč

- pro účastníky z klubů ostatních krajských svazů 1.600,- Kč

 

V ceně je zahrnuto stravování po dobu prvních dvou fází školení

- v pátek večeře

- v sobotu oběd a večeře

- v neděli oběd

 

Přihlášky:

Řádná přihláška musí obsahovat

- jméno a příjmení absolventa/absolventky

- kontaktní e-mail

- poštovní adresu

- telefon

 

Tyto přihlašovací údaje zašlete prosím na e-mailovou adresu budaym@seznam.cz a v kopii na adresy jan.belka@email.cz a zlinsky-ksh@seznam.cz do 13. 1. 2018.

 

Dle Vašich předběžných informativních přihlášek zaslaných na podzim 2017, je kapacita školení naplněna.

V případě, že by došlo k převisu zájemců budou přednostně uspokojeni ti, kteří již zaslali informativní e-mail dříve, na základě výzvy na stránkách ZKSH.

     

Platbu poukažte prosím na účet Zlínského krajského svazu házené:

Číslo účtu:                           2801158739/2010

Variabilní symbol:             400663

Specifický symbol:           evidenční číslo klubu

- viz tištěný Rozpis soutěží ZKSH 2017/2018, str. 32

  nebo

- viz webové stránky ZKSH, titulní stránka-vlevo dole zelená záložka „menu“-

  kontaktní údaje

Do poznámky (do zprávy pro příjemce) uveďte prosím jméno plátce.

   

Kopii dokladu o zaplacení zašlete prosím společně s přihláškou na emailové adresy uvedené výše (Buday, Bělka, ZKSH).

 

Pozvánku na školení i s programem obdržíte ihned po zaslání řádné přihlášky a dokladu o zaplacení školného.

 

Prosím zasílejte přihlašovací údaje i platby školného jednotlivě za sebe, ne hromadně!!!

 

V případě, že byste se rozhodli zrušit svoji účast na školení, dejte nám prosím vědět co nejdříve, abychom mohli uspokojit další zájemce!!!

 

  

Mgr. Milan Buday

trenér gymnázia TGM Zlín a HC Zlín

774659180